• DSCF0507

  • DSCF0491

  • DSCF0511

  • DSCF0509

  • DSCF0503

  • DSCF0492

  • agro1

  • agro1

Delatnosti

Delatnost društva pretežno je usmerena na trgovinu na veliko kukuruzom, kao i na proizvodnju i prodaju kukuruzne, ječmene i energetske prekrupe, mada se velika pažnja posvećuje i prometu ostalih žitarica, pre svega pšenice, ječma i zobi, kao i gotove stočne hrane (koncentrata), stočnog brašna i repinog rezanca, na domaćem i stranom tržištu. Bavimo se otkupom poljoprivrednih proizvoda od individualnih poljoprivrednih proizvođača. Otkupljeni poljoprivredni proizvodi prolaze selekciju, aspiraciju i nakon toga se pakuju u PP i natron vreće, već prema zahtevima kupaca.   UVEK UZ VAS !!!
Agrožito d.o.o. Sremska Mitrovica - Dušan Dević